fbpx

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Nazwa działania: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020

Numer projektu: POIR.03.04.00-04-0087/20-00

Okres realizacji projektu: od lipiec 2020 do wrzesień 2020

Wartość projektu: 263 931,24 zł

Cele projektu: Wsparcie firmy MECH-MASZ Szczeciński Sp. z o.o. Sp. k. poprzez finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie zatrudnienia, zapewnienie rytmiki produkcji oraz płynności zakupowej towarów.

 

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020