fbpx

Wyniki postępowania – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/3.2.2 POIR/2016

19/12/2016

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 31/3.2.2 POIR/2016

z dnia 09.11.2016 r.Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem z dniem 12.12.2016 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę i uruchomienie wraz z odbiorem technicznym tokarek konwencjonalnych, informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 31/3.2.2 POIR/2016 z dnia 09.11.2016 r. dokonano wyboru oferty firmy:

JAZON Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 164 A
15-167 Białystok