fbpx

Wyniki postępowania – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/3.2.2 POIR/2016

08/11/2016

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 11/3.2.2 POIR/2016 z dnia 23.09.2016 r.Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem z dniem 04.11.2016 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę zgrzewarki punktowej do łączenia detali z metalu, informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 11/3.2.2 POIR/2016 z dnia 23.09.2016 r. nie wpłynęła żadna oferta. Zasada konkurencyjności została spełniona a wybór wykonawcy nastąpi z tzw. “wolnej ręki”.