fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26A/3.2.2 POIR/2016

24/10/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26A/3.2.2 POIR/2016
dotyczące projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020


Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. “Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych” Mechanika Maszyn “Mech-Masz” Szczeciński Henryk zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia 3 szt. stanowisk pracy konstruktorów w stanowiska komputerowe.


Oferty należy składać w terminie do 02.11.2016 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu):
– osobiście: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
– pocztą: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
– e-mailem na adres: sekretariat@mech-masz.com.pl


Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajdują się pod wskazanym poniżej linkiem:
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009918