fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/3.2.2 POIR/2016

12/10/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/3.2.2 POIR/2016
dotyczące projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. “Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych” Mechanika Maszyn “Mech-Masz” Szczeciński Henryk zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż uniwersalnego stanowiska szlifierskiego wraz z wyciągiem.
Oferty należy składać w terminie do 20.10.2016 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu):
– osobiście: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
– pocztą: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
– e-mailem na adres: sekretariat@mech-masz.com.pl
– faxem: +48 52 303 48 11

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania):

zapytanie_22_stanowisko-szlifierskie

zalacznik-nr-1_formularz-3

zalacznik-nr-2_oswiadczenie-2