fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/3.2.2 POIR/2016

23/09/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/3.2.2 POIR/2016
dotyczące projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020


Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. “Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych” Mechanika Maszyn “Mech-Masz” Szczeciński Henryk zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż prasy krawędziowej oraz nożyc gilotynowych.

Oferty należy składać w terminie do 04.11.2016 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu):
– osobiście: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
– pocztą: ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
– e-mailem na adres: sekretariat@mech-masz.com.pl
– faxem: +48 52 303 48 11

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania):

zapytanie_13_prasa_nozyce

zalacznik-nr-1_formularz

zalacznik-nr-2_oswiadczenie

 

04/11/2016

UNIEWAŻNIENIE

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe nr 13/3.2.2 POIR/2016 z dnia 23.09.2016 r. na dostawę i montaż prasy krawędziowej oraz nożyc gilotynowych.

Zgodnie z zapisem pkt XI zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania postępowania bez podania przyczyny.

Powtórne zapytanie ofertowe na ww. zamówienie pojawi się ponownie w późniejszym terminie.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.